Politica de Mediu

 

Politica de Mediu a S.C. First Team Logistic S.R.L. 

Activitățile logistice în general și transportul de mărfuri în special sunt asociate cu o serie de probleme de mediu. Unele dintre cele mai semnificative includ: 

  1. Emisiile de gaze cu efect de seră: Vehiculele de transport de mărfuri, în special cele care funcționează pe combustibili fosili, generează emisii semnificative de dioxid de carbon (CO₂) și alte gaze cu efect de seră. Camioanele și alte vehicule de transport de mărfuri consumă cantități mari de combustibil. 
  2. Deșeurile și ambalajele: Transportul de mărfuri implică utilizarea de ambalaje, cum ar fi cutii, paleți și folii de plastic. Gestionate necorespunzător, acestea generează deșeuri cu impact negativ asupra mediului. 

„Împreună spre o logistică sustenabilă” este politica pe care ne asumăm să o implementăm. Logistica este un pilon central al economiei, dar generează cantități semnificative de gaze cu efect de seră la nivel global din cauza modului actual de operare. Pentru a schimba această situație, împreună cu partenerii și clienții noștri, trebuie să transformăm întreaga industrie. 

Scopul și aplicabilitatea Politicii de Mediu FTL a adoptat prezenta politică de mediu aplicabilă naturii activităților sale, și anume “Transport rutier de mărfuri, național și internațional, depozitare și logistică”. Scopul este de a crea cadrul potrivit pentru stabilirea și analiza obiectivelor generale și specifice de mediu. 

Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2015 implementat în cadrul FTL are drept scop utilizarea responsabilă a resurselor naturale, economice și umane, generând un nivel înalt de protecție a mediului înconjurător prin stabilirea unor indicatori de performanță. 

Politica de mediu FTL reprezintă parte integrantă a Sistemului de Management de Mediu și constituie dovada privind angajamentul și implicarea deplină a companiei pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

În ceea ce privește mediul, căutăm soluții inovatoare pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în transportul rutier. Îmbunătățim eficiența resurselor în depozitele noastre și sprijinim clienții în crearea lanțurilor de aprovizionare sustenabile. Scopul nostru principal este să diminuăm progresiv emisiile de gaze cu efect de seră. Promovăm economia circulară prin intermediul logisticii inverse, menținând toate materialele și componente într-un ciclu continuu și sustenabil.  

 

Have a project in mind?

Do not hesitate to say

Depozit zona de sud Bucuresti
Depozit zona de vest Bucuresti